Goevaers wil aan de slag op het Stadhuisplein. Het is nog niet duidelijk wat Winny Maas hier wil. Is daar misschien ruimte voor het ‘Kunstlicht in de Kunst-museum’?

Wij hebben nog steeds bezwaar tegen de beoogde zij-ingang van het stadhuis, maar waren door omstandigheden te laat met ons bezwaarschrift. Dit is officieel uitgelegd; er kan nog niets worden gezegd over een eventueel vervolg.
Er is met de gemeente gesproken over het kunstwerk van Struyken in het stadhuis. Men was het eens met onze visie en  zal met de architect Van Rangelrooy overleggen over het herstel van eventuele schade.

De architect wil niet met ons over het plan voor het stadhuis praten. Er wordt samen met de Stichting Wederopbouw Erfgoed met de gemeente gesproken.
Voor 12 oktober is een gesprek over het Evoluon gepland met P. Goevaarts. Met hem kan dan ook worden gesproken over de wand van het Stadhuisplein.

Er is gesproken met Winny Maas, wiens opdracht voor wat betreft het Stadhuisplein ophoudt bij het stadhuis. Maas heeft een toelichting gegeven op zijn ideeën en vooral gesproken over de plinten in de binnenstad. Later volgt nog zijn visie op het groen en de infrastructuur.

Er zijn aanpassingen gedaan aan het plan voor de verbouwing van het stadhuis, waarover wij nog zullen worden geïnformeerd.
De verbouwing van het stadhuis blijft een zorgenkindje. Op het dak zouden zonnecollectoren worden geplaatst. De werkgroep zal dit nog nader bekijken.
De Stadhuistoren is gerenoveerd. In de lifthallen zit een kunstwerk (tegelstructuur) van Peter Struycken die mee heeft gelopen in de bouwkundige renovatie. De renovatie is afgerond. Het kunstwerk is deels vernietigd, maar is mogelijk nog te redden. Een statement hierover zal volgen.

Er is een gesprek geweest met de projectleiders, maar onze bezwaren tegen de zijingang voor het publiek blijven bestaan. In september wordt verder gepraat.

De nieuwe plannen voor het stadhuis zijn slecht. Er is adhesie betuigd aan de brief van de Stichting Wederopbouw en daarbij zijn enkele aanvullende zaken toegevoegd. De brief is verzonden aan de gemeenteraad.