Reactie op beleidsnota hoogbouw binnenstad

Reactie op beleidsnota hoogbouw binnenstad

Hoogbouwbeleid Binnenstad van de gemeente Eindhoven

Hoogbouwbeleid Binnenstad van de gemeente Eindhoven

Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

The sky is the limit, hoogbouwvisie door Stephan van der Horst

In de vergadering zou de nota hoogbouw, die door iedereen van de stichting als een goed stuk wordt beschouwd, verder moeten worden besproken: Kunnen we hoogbouw overal maar toestaan? Zijn er plaatsen waar hoogbouw geweerd zou moeten worden?

De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

Wij hebben geen problemen met de functiewijziging van kantoren naar woonfunctie voor de nieuwbouw van Hartje Eindhoven. De splitsing in drie blokken juichen wij toe. Wel zijn er nog wensen t.a.v. de aansluiting aan de bestaande bebouwing en de invulling van de plint. Onze visie wordt kenbaar gemaakt bij SDK.