Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

Cultuurhistorisch onderzoek en input bestemmingsplan Binnenstad/Tramstraatkwartier Steenhuis Meurs (2012)

In de vergadering zou de nota hoogbouw, die door iedereen van de stichting als een goed stuk wordt beschouwd, verder moeten worden besproken: Kunnen we hoogbouw overal maar toestaan? Zijn er plaatsen waar hoogbouw geweerd zou moeten worden?

De groep heeft met één raadsfractie een gesprek gehad over hoogbouw en de binnenstad. Er was bij de fractie duidelijk behoefte aan informatie, men is slecht op de hoogte van het eigen beleid. De fractie heeft gevraagd naar een vervolg over een aantal maanden.

Wij hebben geen problemen met de functiewijziging van kantoren naar woonfunctie voor de nieuwbouw van Hartje Eindhoven. De splitsing in drie blokken juichen wij toe. Wel zijn er nog wensen t.a.v. de aansluiting aan de bestaande bebouwing en de invulling van de plint. Onze visie wordt kenbaar gemaakt bij SDK.

Er bestaat nog veel onzekerheid over de uitvoering van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk/Raiffeisenstraat.

De werkgroep Ruimtelijke kwaliteit heeft overleg gehad over de bouw van de Nieuwe Eindhoven op de hoek Vestdijk-Raifeissenstraat en is enthousiast over dit ‘gebouw op poten’.
Opnieuw zijn er berichten naar buiten gekomen over nieuwbouw/hoogbouw op de kop van het kanaal. We houden dit in de gaten.

Projectontwikkelaar Rehomama wil een pand ‘op poten’ gaan bouwen op de hoek Vestdijk-Raiffeisenstraat.