Er komt geen nieuwe weg voor de OV-lijn van het Van de Valk-motel naar de campus. De
bus gaat over de N2 rijden.

De gemeente heeft plannen voor een nieuwe HOV-lijn van het station naar het vliegveld. Het
is zaak snel te reageren. Wij hebben al aangegeven hoe de lijn kan worden aangelegd met
behoud van zoveel mogelijk groen.

Op het plan voor de HOV-lijn van het winkelcentrum naar de Fellenoord kan worden ingesproken.
Daarna kan het bestemmingsplan worden vastgesteld. De bewoners van de Montgomerylaan
gaan procederen.
In het zuidelijk deel van de Huizingalaan zijn enkele bomen te veel omgehakt. Het noordelijk
deel is daarom opnieuw bekeken en dat heeft ertoe geleid, dat daar nog twintig bomen kunnen
worden gespaard. Die bomen zijn gemerkt.

Op de Huzingalaan start de aanleg van de HOV-lijn.

De bomen die op de Montgomerylaan moeten verdwijnen voor de HOV-lijn zullen op het tweede deel van de lijn (buiten de ring) worden gecompenseerd. Alles bijeen biedt dit project een tijdwinst van twee minuten. De vraag is of die tijdwinst het verlies van de bestaande bomen rechtvaardigt.

Tegen de plannen op de Montgomerylaan is bezwaar aangetekend. De bomen die op de Montgomerylaan moeten verdwijnen, worden gecompenseerd op de Kennedylaan, die binnen de ring versmald wordt.

De verkeers-ellende op de Sterrenlaan maakt duidelijk,dat de aanleg van de HOV-lijn moet worden heroverwogen. Intussen blijven wij ons inzetten voor het behoud van de bomen langs de Huizingalaan en de Montgomerylaan.

Het bomenplan voor de Huizingalaan voldoet aan de eisen.

Er is veel weerstand tegen het kappen van 300 bomen op de Montgomerylaan voor de aanleg van de HOV-lijn. Een oppositiegroep wil gaan procederen.

Er bestaat veel weerstand onder de bevolking tegen de aanleg van de HOV-lijn over de Montgomerylaan en de Huizingalaan, waarvoor een paar honderd bomen moeten verdwijnen.