In de klankbordgroep Genneper Parken wordt ook gepraat over de HOV-lijn. De Henri van Abbe Stichting wordt daar niet in vertegenwoordigd. Er blijken in de klankbordgroep nog steeds enkele leden voorstander van de sloop van Eikenoord, Aalsterweg 310.

De noordelijke HOV-lijn vanaf winkelcentrum Woensel over de Montgomerylaan tot aan de rondweg wordt voorbereid. Er zullen veel bomen worden gekapt.

De voorbereiding van de aanleg van de HOV-lijn over de Aalsterweg start binnenkort.

Volgende week wordt het definitieve plan gepresenteerd van het ontwerp van de HOV-lijn tussen de kruising Leostraat/Aalsterweg en motel Eindhoven. Het is nu nog niet helemaal duidelijk hoe de lijn bij Eikenoord gaat lopen.

Er zijn kleine aanpassingen gemaakt in het geprojecteerde tracé over de Aalsterweg naar de Campus. Computersimulaties geven een idee van de ontwikkeling van de toekomstige verkeersstromen.

Er is overeenstemming met Rijkswaterstaat over de HOV-lijn richting Waalre en het NatLab. De financiering hiervan is nog niet rond.

De stichting heeft een informatie-avond bezocht die gewijd was aan het probleem van de kruising Aalsterweg/Rondweg. Er werden drie verschillende mogelijkheden bekeken. Besluitvorming zal later in het jaar plaatsvinden. Er wordt op het ogenblik alleen gekeken naar het traject langs de Aalsterweg; het deel tussen het Centrum en Aalsterweg blijft buiten beschouwing.

Er is een nieuwe fase HOV-lijn ingezet. Het tracé moet lopen van Nuenen via Woensel naar het Centraal station. Van daar over de Emmasingel, Aalsterweg naar Valkenswaard. Het traject Centrum-Aalsterweg mag maximaal 10 minuten reistijd kosten. De bouw van een Lidl-winkel is al in combinatie met de aanleg van die HOV-lijn door omwonenden ter discussie gebracht. Zo lang een definitieve beslissing door de gemeente wordt uitgesteld zal er weinig of geen animo bestaan onder winkeliers om zich aan de Aalsterweg te vestigen. Bevoorrading en parkeren blijft een probleem.