Van de oude school aan de Frankrijkstraat is ondanks de toezegging om moeite te doen om iets uit het oude beeld te bewaren of terug te brengen, niet veel meer over dan de metalen toegangspoort.

De school wordt gesloopt. De architect zal samen met de Henri van Abbe Stichting bekijken of bepaalde elementen behouden kunnen blijven.

Er staan hekken om het gebouw. Schreurs heeft vorig jaar beloofd dat een ambtenaar contact met ons zou opnemen om te bezien hoe delen van het pand gespaard kunnen worden, maar dat is nog niet gebeurd. We zullen Solange Beekman ernaar vragen.

De raadscommissie Ruimte en Vastgoed heeft het uitvoeringsplan monumenten 2014-2018 behandeld. Op de lijst gemeentepanden stonden echter niet alle gemeentelijke monumenten en andere monumentale panden. De wethouder (dat is feitelijk de afdeling Vastgoed) heeft hier inmiddels enige helderheid over verschaft. De nieuwe school aan de Frankrijkstraat zou volgens het antwoord nog delen van het monumentale centrale toegangsdeel behouden.

De projectgroep zal bij Jan Gommers navragen of wij kunnen meedenken over de te realiseren nieuwbouw van de school aan de Frankrijkstraat.

Het is zinvol om met de architect van de school aan de Frankrijkstraat te gaan praten over waardevolle onderdelen van de huidige bouw en de mogelijkheden om die te behouden.

De projectgroep pleit ervoor om het schoolgebouw aan de Frankrijkstraat te handhaven, al is het interieur verknoeid. Een architect zou moeten aangeven wat mogelijk is aan uitbreidingen.

Nieuwbouwplannen zijn door de gemeente goedgekeurd. De school zal worden gesloopt. De Van Abbestichting is niet in staat geweest om de plannen op onderdelen aan te passen.

Plannen zijn gemaakt en afbraak is door de gemeente toegestaan.