De beoogde uitvoering van het plan voor de ramen van Lennaerts is door de GMC verworpen, omdat die niet aan de eerder gestelde eisen voldoet.