Er is binnenkort overleg met Remon Aarts over het pand van de Vier Azen aan de Willemstraat dat al lang leeg staat. Zo ook over de chauffeurswoning aan de Raiffeisenstraat en de kapel aan de Kloosterdreef.

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.