We zijn er niet in geslaagd het masterplan van Eckart te bemachtigen en we geven onze pogingen op.

De buurt is tegenstander van hoogbouw op de plaats van de huidige laagbouw, die wordt gesloopt. De Henri van Abbestichting heeft daartussen inmiddels een gebouw uit de Bossche School (arch. Fons Vermeulen?) ontdekt, dat ook op de slooplijst staat. Dat zal moeten worden voorgedragen voor de gemeentelijke lijst. Hij stelt voor allereerst met de directie te gaan praten over alternatieven voor de hoogbouw en daarbij ook te praten over het kasteel. Er bestaan o.m. plannen de ramen te vervangen. De Henri van Abbestichting heeft met de directie contact over de dakconstructie, die zij wil bekijken.
De EMC heeft eerder over Eckart gesproken, ook over de landschappelijke waarden van het terrein. Er bestaat een masterplan voor het gebied.

Op Eckart is een locale groep actief die erop toeziet dat er geen (al te grote) ongelukken gebeuren op het landgoed. Zij hebben onze steun gevraagd. De Henri van Abbestichting zal
hun verzoek (uit februari) beantwoorden.

Als het nieuwe bestemmingsplan voor Eckartdal ter inzage komt, dienen wij is sterk te maken voor het behoud van dit mooie, eeuwenoude landgoed.

Op verzoek van de vergadering zal de Henri van Abbestichting officieel bezwaar maken tegen het bouwplan bij Eckart. Woontorens zijn niet in harmonie met kasteel.