Uit de gang van zaken rond het Koetshuis is weer eens gebleken, hoe belangrijk de beschrijvingen
van de monumenten kunnen zijn. Nu bleek die onvoldoende om de panden te beschermen.
Het mag toch niet zo zijn dat in een koetshuis elementen als ruiven en voederbakken
mogen worden weggetimmerd of op een andere manier aan het oog mogen worden
onttrokken? Wij moeten hierover contact opnemen met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Wij hebben een uitnodiging ontvangen om te verschijnen voor de hoorzitting over het Koetshuis Fens naar aanleiding van ons bezwaar tegen het verwijderen van de voeder- en drinkbakken.
In de redengevende omschrijving van het pand wordt niet gerept over de voederen drinkbakken.