De kunst van het Labrehuis is geconserveerd en klaar om in de nieuwbouw te worden geplaatst.

Er blijkt bij het Labrehuis veel aandacht te zijn om kunstobjecten in de nieuwe bouw terug te brengen.

Er bestaat nog onduidlijkheid over de kunst in het te slopen Labrehuis. P. Thoben gaat kijken.

Het Labrehuis zal worden bezocht i.v.m. de daar aanwezige kunst, die mogelijk slechts ten
dele kan terugkeren in de nieuwbouw.

Een delegatie van ons zal bij het Labrehuis gaan kijken naar de kunstvoorwerpen waarvoor –
al dan niet in de nieuwbouw – een nieuwe bestemmingen moet worden gezocht.

In de kapel van het te slopen Labrehuis bevinden zich enkele kunstwerken, zowel in keramiek
als glas-in-lood. Die zouden bewaard moeten blijven en zo mogelijk moeten terugkeren.