De beelden van Negri worden herplaatst op het 18 Septemberplein. De stalen pijpen zijn inmiddels in het Henri Dunantpark geplaatst, maar in een opstelling die afwijkt van de originele.

Het idee om de beelden van Mario Negri op het Catharinaplein te plaatsen, moet worden afgewezen, vanwege het eerdere akkoord met de rechthebbenden over plaatsing bij de Bijenkorf. Plaatsing daar wacht op het ogenblik dat het 18 Septemberplein gereed is.

Het idee om de beelden van Mario Negri op het Catharinaplein te plaatsen, wordt weggewuifd. Die komen straks naast de Bijenkorf, daar heeft de familie van de kunstenaar al toestemming voor gegeven. Niet iedereen is gelukkig met dat idee; sommigen denken aan het Catharinaplein.

De gemeente heeft een nieuw afdelingshoofd (Drik Verbraak) Er moet nauwe samenwerking worden gezocht en de kunst van de Piazza moet de eerste prioriteit krijgen.