Het beeld De Puttertjes, dat eerder bij het Van der Puttlyceum stond, is gerestaureerd en wordt 9 mei onthuld bij het pand Frankrijkstaete aan de Willem de Bruynstraat.

Voor de kunst in en om het Van der Puttlyceum zijn door de nieuwe eigenaar CRA plannen ontwikkeld voor renovatie en herplaatsing. Er bereiken de werkgroep berichten dat dit onuitvoerbaar wordt, vanwege gebrek aan financieringen. Het keramisch mozaïek werk van onder anderen de kunstenaar Gé Verhulst zal dan verloren gaan.

CRA tobt met de kunst in het Van der Putt. Het mooie werk van Troost lijkt verloren. Dat is in feite ook speciaal voor de huidige plek gemaakt.

CRA weet geen raad met de muurschildering van Troost in het Van der Putt.

In  maart vindt de overdracht plaats van  Summa naar CRA de projectontwikkelaar, de sloop zal niet voor 1 augustus a.s. plaats vinden. Het kunstwerk op de muur van Albert Troost zal er mogelijk in z´n geheel uit gehaald worden. CRA werkt mee om de mogelijkheden van verplaatsing te realiseren.

De Stichting Bescherming Wederopbouw Erfgoed dient een bezwaarschrift in tegen de plannen rond het Van der Puttcollege. Wij zullen medeondertekenen. Het is nog niet duidelijk wat er met de kunst gaat gebeuren. In de ingediende (en geaccepteerde) plannen wordt geen enkele rekening gehouden met de ruimtelijke indeling en de bouwvolumes, zoals die in de wederopbouwtijd werden bepaald.

Wij dachten dat de projectontwikkelaar CRA gelukkig was met onze inbreng, maar in het nieuwe plan is nauwelijks gewijzigd. Wij zijn daar niet gelukkig mee. Er wordt met CRA nog gesproken over de kunstwerken die mogelijk in Eindhoven kunnen worden herplaatst. CRA leek in eerste instantie in te stemmen met behoud van het hoofdgebouw van het Van der Puttlyceum, inclusief de monumentale kunstwerken in het gebouw en daarbuiten. Er zouden appartementen in het gebouw komen. De kunstwerken leken gered. Echter uit berichten bleek dat CRA toch ook het hoofdgebouw wil slopen. Onrust ontstond over de kunstwerken. Actie is ondernomen door de hr. Heijnsbroek van de stichting Heemschut. De kunstwerken waren al door de werkgroep gefotografeerd en beschreven. Er zijn offertes gevraagd voor restauratie, behoud en verplaatsing van de kunstwerken in en buiten het hoofdgebouw.

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven is tevreden over het overleg betreffende het Van der Puttlyceum. Gewacht wordt op een aangepast bouwplan dat rekening houdt met de stedenbouwkundige opzet van het complex. Er wordt gepoogd de kunstschatten te behouden.

De werkgroep Kunst heeft in de voorbije periode een rapport geschreven over de kunst in het gebouw en op het terrein van het Van der Puttlyceum. De stichting wederopbouw is in gesprek
met de ontwikkelaar (CRA) om te bereiken, dat de (een deel van) de bebouwing blijft staan en de kunst wordt gered. Ook hebben zij gepleit voor een andere vormgeving en situering van de geplande nieuwbouw.

In het Van der Puttlyceum zijn de muurschildering van Albert Troost en het buitenmozaïek
van Gé Verhulst zo beschadigd o.a. resp. door traplift en noodtrap, dat behoud geen optie
lijkt. Een muurschildering van Ruud Peeters is overgeschilderd en dus weg. Een keramisch
reliëf van Frans Nix is uit te nemen en te herplaatsen. Een in linoleum gemaakt patroon op
een vloer heeft ongetwijfeld een kunstenaarshand gekend, maar wie? In de hal hangt een
glas-in-loodraam in een omlijsting met een voorstelling van Christoffel, afkomstig uit de
voormalige Pedagogische Academie aan de Le Sage ten Broeklaan, een schepping van Lou
Manche. Het beeld Puttertjes van Gerard Bruning buiten is te verplaatsen, maar kan wel
eens lastiger zijn dan op het eerste gezicht lijkt.