De voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wil nog geen goedkeuring geven aan het plan voor de Bakermat. Wij gaan met de commissie in gesprek en besluiten de gemeente een brief te sturen om erop aan te dringen de bouw mogelijk te maken.

De Bakermat wordt eenvoudiger uitgevoerd dan aanvankelijk in de bedoeling lag. Intussen wordt nog druk gediscussieerd over de soort stenen en de wijze van metselen. De juiste metselaars voor dit soort werk schijnen schaars te zijn.

Met ontwikkelaar SDK wordt weer gesproken over de Bakermat.

R. Nordt gaat op persoonlijke titel met Stam & De Koning praten over de aangepaste plannen voor de Bakermat (Marconiplein).

Met Stam & De Koning is overleg geweest over de Bakermat aan het zg. Marconiplein, dat helaas sterk versoberd is t.o.v. het oorspronkelijke plan.

De werkgroep heeft waardering voor het plan voor het zg. Marconiplein. R. Nordt had op
persoonlijke titel zitting in de jury. Er moet nu ook worden gekeken naar de rest van het plein.
Daarbij wordt allereerst gedacht aan het bestaande bankgebouw.

Het plan voor het Marconiplein is door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit goedgekeurd.

De panden aan de Willemstraat en het Marconiplein staan niet op de nieuwe prioriteitenlijst
van de gemeente. Wij zullen daarover een brief aan B & W sturen.