Er is contact geweest met architect Harrie van Helmond over de weggebroken kozijnen, die deels moeten worden vervangen. Volgens de gemeente, de beheerders en de architect zullen herplaatsbare elementen worden teruggezet.

De kazerne aan de Grote Berg is inwendig aangetast als gevolg van eisen op het gebied van brandveiligheid. Volgens een van de deelnemers zou er voor rijksmonumenten in het algemeen een dispensatieregeling gelden, zodat sloop minder noodzakelijk zou worden.

Er wordt weer gesproken over een mogelijkheid op aan de achterzijde (een van de gebouwtjes aan het binnenpleintje aan de Paradijslaan) een doorbraak te maken naar een aangrenzend gebouw. Wij houden dit in de gaten.

De huur van het pand aan de Grote Berg is opgezegd voor de stichting Eindhoven in beeld. De nieuwe eigenaar schijnt echter voorlopig nog geen plannen te hebben met dit deel van het complex. De voorzitter neemt contact op met de nieuwe eigenaren over een mogelijke alternatieve huisvesting.

Naar verluidt start na de bouwvakvakantie de verbouwing van de hal van de Stadsreiniging aan de Paradijslaan.