Aanwijzen gebouwen NRE-terrein als gemeentelijke monumenten

Aanwijzen gebouwen NRE-terrein als gemeentelijke monumenten

Binnenkort worden weer zeven erfgoedbordjes geplaatst. Een ervan zal op het NRE-terrein komen te staan.

Besloten wordt, om de werkgroep NRE-terrein op te heffen, omdat inmiddels alle bestaande bebouwing is onderzocht. Wij houden ons niet bezig met het Picusterrein.

Alle gebouwen op het NRE-terrein zijn verkocht. Niet elke eigenaar voelt er voor om met ons te overleggen. We zullen er met M. Willemsen over praten.

Er loopt nog een beroep bij de Raad van State tegen het bestemmingsplan.
De werkgroep zal proberen voor onze Stichting een wandeling te organiseren op het NRE-terrein.
Hiervoor zal contact worden opgenomen met Tom van Tuijn, werkzaam bij de gemeente.

Er is weinig zicht op het gebeuren op het NRE-terrein. Aan de gemeente zal worden verzocht
om een afspraak te plannen om zo te horen hoe op dit moment de stand van zaken is.
Daarvoor kan de werkgroep bijeen worden geroepen.

Op 9 mei starten de werkzaamheden aan de riolering op het terrein.

Het Bureau Hüsken & Zn heeft van de gemeente opdracht gekregen de nog resterende panden
op het NRE-terrein te beschrijven.

Er is een brief uitgegaan naar B & W over het beoogde bestemmingsplan voor het NREterrein
waarin wij o.m. onze zorgen uitspreken over de bescherming van de gebouwen.