Het NRE-complex is door de gemeente aangekocht, mogelijk om hier een opvangcentrum voor verslaafden en/of dak- en thuislozen te vestigen.

Het bestuur zal nogmaals een brief schrijven naar B&W en de raad. Inhoud: aanwijzing door monumentencommissie moet worden geëffectueerd. De gemeente mag zijn oordeel niet laten afhangen van de plannen van de ontwikkelaar.

Met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur zullen twee leden proberen de nota van BAAC over het onderzoek op het NRE-terrein in hun bezit te krijgen. Het is onbekend wat daar in staat en het is de vraag in hoeverre de ontwikkelaar en ambtelijke apparaat rekening wensen te houden met de monumentale waarden.

Anderhalf jaar geleden is op verzoek van de gemeente een visie gegeven op het monumentale karakter van het NRE-terrein. De GMC ging met het voorstel akkoord, maar voegde aan het lijstje de Peelcentrale toe. Daarna is er niets meer gebeurd. DSOB wil de bescherming nu laten afhangen van de plannen van de projectontwikkelaar. De visie van de GMC is daarom niet aan B & W doorgegeven. De voorzitter van de nieuwe commissie zal op de hoogte gebracht worden, terwijl aan de wethouder een afschrift zal worden gezonden.