Basisschool “De Reiger” wordt uitgebreid met een deel nieuwbouw. De hoorzitting in verband met bezwaren tegen de bouwvergunning was druk bezocht. Daar bleek ook dat de gemeente zelf niet alle zaken goed had geregeld.

Het plan voor nieuwbouw achter de school aan de Reigerlaan wordt doorgezet.

De nieuwbouw van de school aan de Reigerlaan heeft een lelijke dode muur aan de zijde van de Fazantlaan. Hiertegen en tegen de nieuwbouw aan de achterzijde van het monument is door de buurtvereniging Villapark geprotesteerd.

Er bestaat een plan voor de bouw van een (o.i. volumineuze, lelijke bakstenen) aanbouw aan de achterzijde van de school, grenzend aan de Fazantlaan. Maar tijdens een bijeenkomst van de buurtvereniging bleek dat de buurt daar geen bezwaar tegen heeft.

Er wordt gesproken met de actiegroep die de school aan de Reigerlaan wil handhaven. Deze school staat op de Rijksmonumentenlijst.