Beantwoording raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Beantwoording raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Ingekomen raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Ingekomen raadsvragen M.A. Schreurs m.b.t. oorlogsmonument Carasso op Strijp S

Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Antwoord op raadsvragen CDA m.b.t. ‘Eindhovense kunst in gevaar’

Brief aan wethouder List m.b.t. notitie werkgroep Kunst inzake instellen adviescommissie

Brief aan wethouder List m.b.t. notitie werkgroep Kunst inzake instellen adviescommissie

Met medewerking van Joh. van den Boomen werd een bezoek gebracht aan de gemeentelijke opslag bij Gebr. Van den Eijnden op Flight Forum. De kunst is daar opgeslagen in containers. De aanwezige objecten worden nooit door iemand bekeken. Wel betaalt de gemeente trouw voor de opslag. Een ander deel van het gemeentelijk kunstbezit is opgeslagen op Sectie C. Het is niet uitgesloten dat elders nog meer bewaarplaatsen zijn. Er wordt door de werkgroep gekeken hoe enkele andere gemeenten met opgeslagen kunst omgaan. Het ligt in de bedoeling om de gemeente daarna een voorstel te doen.

De werkgroep Kunst heeft gesprekken gehad met verschillende ambtenaren om te achterhalen wat de visie, het gemeentelijk beleid, is inzake kunst in de openbare ruimte. Na verkenning van
aanpak en beleid van andere steden, wordt overleg gezocht met wethouder List.