De werkgroep heeft haar oude naam ‘Kunst in de openbare ruimte’ weer aangenomen. Zij heeft een gesprek gehad met de gemeentelijke commissie Ruimtelijke Kwaliteit, die van de gemeente weliswaar ook kunst in de openbare ruimte tot haar werkterrein heeft gekregen, maar op dat terrein geen deskundigheid in huis heeft. De werkgroep pakt die taak nu op en zal de gemeente een voorstel doen. Die zal meer visie en initiatief moeten gaan tonen. De groep heeft het Evoluon bezocht. Er wordt een wandkleed bewaard dat nog in redelijke staat is, maar andere kunst lag opgeslagen in dozen in werkkasten. Philips verkoopt het geheel nu, inclusief de vroeger ontvangen schenkingen en zaken die voor Philips van belang zouden moeten zijn. Van Philips zou minstens geëist moeten worden dat de kunst in goede staat wordt overgedragen.

De werkgroep heeft de kunst in het Stadswandelpark eens goed bekeken. Die verzameling is niet in goede staat. De werkgroep is van plan een rondgang door de stad te maken om te zien hoe het er elders met de kunst voor staat.

Wij menen dat de gemeente verantwoordelijk is voor de kunst in de openbare ruimte en dus ook voor de medaillons op de muur aan de PSV-laan. De gemeente heeft een ambtenaar die verantwoordelijk is voor het onderhoud, maar zijn taak is beperkt. Hij heeft geen tijd om de stad in te gaan. Als er meer moet gebeuren zou dat de taak van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit zijn, meent de gemeente. Afgezien van de vraag of dat inderdaad haar taak is, heeft die daarvoor echter noch de kennis, noch de nodige bevoegdheden. De werkgroep zal hierover met de C.R.K. contact opnemen. Hoe pakken andere steden dit probleem aan? De gemeente vindt de muur aan de PSV-laan te onderhoudsgevoelig. Er moet over dit probleem worden gepraat met wethouder Steenbakkers.

Reactie op brief met notitie m.b.t. aantasting kunstwerk 22 medaillons PSV-laan

Reactie op brief met notitie m.b.t. aantasting kunstwerk 22 medaillons PSV-laan

De werkgroep heeft een werkbezoek gebracht aan het Stadswandelpark en gaat zich beraden over de situatie van de kunstwerken.
Er is met de gemeente gesproken over het kunstwerk van Struyken in het stadhuis. Men was het eens met onze visie en  zal met de architect Van Rangelrooy overleggen over het herstel van eventuele schade.

Voor het wijkcentrum op het Kastelenplein staat een kunstwerk, dat het centrum kwijt wilde. Inmiddels heeft het centrum er zich mee verzoend.
Er was door kunstenaar Piet Dirkx toestemming gegeven twee van de 22 mozaïeken aan de spoordijk op de PSV-laan te verwijderen. Bij navraag bleek dat de kunstenaar van niets wist en dat de ‘toestemming’ was gegeven door een naamgenoot.
Het ligt in de bedoeling dat de werkgroep een inventarisatie gaat maken van alle kunst in de omgeving van het stadhuis en het Van Abbemuseum. Het zou zinnig zijn ook iets dergelijks te doen in de omgeving van het Evoluon. Daarbij zou dan ook gekeken moeten worden naar kunst in de kelder.

Reactie op mail Jan Verbroekken van wijkcentrum ‘t Slot m.b.t. kunstwerk Coppelmans/Verhoeven

Reactie op mail Jan Verbroekken van wijkcentrum ‘t Slot m.b.t. kunstwerk Coppelmans/Verhoeven

Brief aan B&W m.b.t. staat kunstwerk Peter Struycken in het stadhuis

Brief aan B&W m.b.t. staat kunstwerk Peter Struycken in het stadhuis