De werkgroep Kunst en design wenst een onderzoek te doen naar alle aanwezige kunst in en om het Evoluon.

Aan de zogeheten PSV-laan zit in de betonnen wal van het spoor een kunstwerk bestaande uit 22 mozaïeken. 2 mozaïeken zijn weggehaald, op die plek zit nu een reclamemuurschildering van PSV-Umbro. Onderzocht wordt hoe dit is gebeurd, daarbij wordt een relatie gezocht met het verschijnsel van andere overschilderingen van zogeheten ‘street art’. Een statement hierover zal volgen.

De Zonnewijzer bij het Evoluon verkeert in slechte staat. Er is onduidelijkheid over de andere kunst die van het voormalige POC en van het complex aan de Boschdijk afkomstig is. Die kunst schijnt verspreid te zijn opgeslagen.

Er volgt een breed overleg met diverse groeperingen waarbij zal worden gekeken naar de toestand van de Rode Loper.

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

Brief aan B&W m.b.t. problematiek sloopvergunningen Kronehoef en Van der Puttlyceum

De werkgroep wil kijken wat er nog aan kunst aanwezig is in de Heuvel Galerie en het Muziekgebouw.
Het onderzoek van H. Bink naar Peter Struycken vordert.
St. Trudo wil kunst plaatsen in het park van Eikenburg.

De werkgroep inventariseert de kunst in het publieke domein en gaat na wie de eigenaars
ervan zijn.
Hoe moeten we omgaan met de kunst van Peter Struyken.

De fontein Van Jacques Slegers behoorde tot de Heuvelgalerie. De eigenaar heeft gebruik
gemaakte gebruik van zijn recht om het monument na een sloopmelding te verwijderen. Het
zou versleten zijn geweest. Inderdaad was het door de eigenaar al jaren slecht onderhouden.