De gemeente heeft een nieuw afdelingshoofd (Drik Verbraak) Er moet nauwe samenwerking worden gezocht en de kunst van de Piazza moet de eerste prioriteit krijgen.

Ondanks alle beloften lijkt er bij de gemeente niets te gebeuren. Er zal contact opgenomen worden met de verantwoordelijke ambtenaar: Janneke Melchers.

Het antwoord van de wethouder op onze klacht over het beheer van kunstwerken in de openbare ruimte stelt alles bijeen niet veel voor. De voorzitter zal informeren wie het beheer van deze monumenten in de toekomst gaat coördineren.

Wij besluiten een projectgroep op te richten om de directeur van de Dienst DMO van advies te dienen.

In een gesprek met wethouder Mittendorff wordt naar voren gebracht, dat de toestand van de kunst in de openbare ruimte vaak bedroevend is. Bij de Dienst MO, die verantwoordelijk is voor de toestand van de beelden, houdt niemand er zich specifiek mee bezig. De wethouder gaat dit na.

Naar aanleiding van de problemen met de ramen van Lennaerts, wordt de aandacht gevraagd voor de bewaarcondities van deze en andere, deels gemeentelijke monumenten, waarbij hij met name denkt aan de kunstvoorwerpen die vroeger op de Piazza stonden. De kleurige, geëmailleerde borden
die de Pizza sierden, blijken uitgeleend te zijn geweest voor een tentoonstelling in Rotterdam en daar toen door een noodweer te zijn verwoest. De verzekering heeft de schade gedekt, maar de kunstwerken moeten wel opnieuw worden gemaakt. Twee bronzen beelden zouden terugkomen; William Property betaalt de restauratie. De schoorstenen worden verplaatst naar het Henri Dunantpark in Woensel, maar de vraag is wanneer. De voorzitter zal een brief schrijven waarin hij verzoekt om informatie.