Wij hebben geen problemen met de plannen m.b.t. de Heilig Hartkerk, maar de buurt wel. Die verwacht veel overlast.

Voorstel voor mediation-achtig gesprek met de partijen voor wat betreft de Heilig Hartkerk wordt door de gemeente afgewezen. Zij hebben (toevallig?) al een gesprek gepland. Deze bijeenkomst is
besloten en de gemeente ziet de HvA niet als partij. Er mogen door de aanwezigen geen mededelingen over het gesprek gedaan worden. Toch wist het ED een dag later er over te berichten.
Don Boscokerk: Eventuele herbestemming wordt ernstig vertraagd door het opstellen van een aangepast bestemmingsplan.

De toren van de Maranathakerk in Strijp, een gemeentelijk monument, verkeert in slechte staat. Volgens taxaties van Heijmans en De Bont kost het herstel anderhalve ton. Het kerkbestuur wil de toren daarom slopen. Wij zijn tegen eventuele sloop en het verwijderen van kerk en toren van de monumentenlijst. Remon Aarts bekijkt of het mogelijk is geld te vinden voor restauratie.
De plannen voor een entertainmentcentrum in de Heilig Hartkerk aan de Ploegstraat zijn door de gemeente afgewezen, omdat de buurt vreest voor parkeerproblemen en andere overlast.

De plangrens van het ontwerpbestemmingsplan voor een nieuwbouwplan bij het Mimosaplein loopt dwars door de Don Boscokerk. Dit zal later op problemen kunnen stuiten. Wij hebben deze plannen niet er inzage gehad.

De verbouwing van het interieur van de kerk aan de Ploegstraat gebeurt reversibel, het exterieur blijft ongewijzigd. In de kerk zullen “escape-rooms” worden gebouwd. Tijdens een informatie-avond reageerde de buurt redelijk positief.
In de Don Boscokerk komen appartementen en naast het gebouw zorgstudio’s. De kerk van Dom Bellot en De Bever wordt met zorg verbouwd en uiterlijk zal alleen het hoognodige worden aangepast. Er wordt nog gesproken over het groen om het gebouw.

De krakers moeten de Vlokhovense kerk verlaten. Er komen zorgappartementen in het gebouw.
De groep heeft een rondleiding gehad van Nico van Dongen in de H. Hartkerk aan de Ploegstraat. Daarbij is een toelichting gegeven op de herbestemming.

De werkgroep religieus erfgoed heeft een bezoek gebracht aan de Heilig Hartkerk aan de Ploegstraat. Door de overmatige hitte in de kerk is een klein deel van de tegelvloer spontaan omhoog gekomen. Voor het orgel wordt nog een oplossing gezocht. Er zijn geen instanties die het orgel willen overnemen. Ook staat er een oud (18e-eeuws?) klein orgeltje (soort harmonium) in een zijvertrek (werkruimte) van de kerk. Dat orgel heeft geen monumentenwaarde. We zijn bang dat dit zo maar een keer zal verdwijnen. In de kapel staat nog een houten Mariabeeld. De beheerder denkt dat het 16e-eeuws is. Wie wil dit beeld in zijn collectie opnemen?

Raadsvragen VVD m.b.t. kraken O.L.V. van Lourdeskerk

Raadsvragen VVD m.b.t. kraken O.L.V. van Lourdeskerk