Het kerkbestuur van de Petrusparochie in Woensel heeft voor bijna al haar vastgoed een nieuwe invulling kunnen vinden. Alleen de St. Jan Evangelistkerk aan de Koning Arthurlaan wil het slopen om met de opbrengst de andere kerken in stand te houden. De architect van deze kerk is Joost van der Grinten, een zeer gerenommeerd architect die onder andere Hoog Catharijne in Utrecht heeft ontworpen en de faculteit industrieel ontwerpen in Delft heeft opgezet. De kerk lijkt daarom een nader onderzoek waard. Ook de Stichting Wederopbouw vindt dit een belangrijke kerk.

De mooie neogotische kapel achter het seniorencomplex aan de Kloosterdreef is in bezit van Wooninc en staat op de nominatie voor sloop. Het is zinvol om met Wooninc in gesprek te gaan. Ook de parochie zou de kapel – die nog in gebruik is – graag willen behouden.

De H.Hartkerk aan de Ploegstraat en de Gerarduskerk hebben nu een herbestemming.

We hebben nu een lijstje van Rooms-Katholiek erfgoed waar een herbestemming voor gezocht wordt, of dat men wil slopen, te weten: het Clarissenklooster, de Theresiakerk, de Antoniuskerk
aan de Fazantlaan, de Fatimakerk, de St. Janskerk aan de Koning Arthurlaan, de H.Hartkapel achter het Petruspark en de Steentjeskerk. In de Theresiakerk zijn schilderingen van Charles Eyck en Albert Troost aanwezig.

Met de afdeling Monumenten is overleg geweest i.v.m. de aanvraag voor de verbouwing van de H. Hartkerk aan de Ploegstraat tot conferentieruimte. Dit ook met het oog op het verwijderen van interieurdelen. De banken zullen worden verwijderd; daaronder bevindt zich zand. Het is de bedoeling dat vloertegels elders in de kerk gespaard worden.
Het bisdom wil het Clarissenklooster verkopen. Het blijkt moeilijk, zo niet onmogelijk contact met het bisdom te krijgen. Wie is hier de makelaar?

De werkgroep Religieus erfgoed is volop bezig met het opstellen van een lijst van het religieus erfgoed in de stad.
We hebben aan de parochie St. Petrus Stoel gevraagd om een gesprek over leegkomende gebouwen in het noorden van de stad. Daar is 19 december over vergaderd door het parochiebestuur en daarna zouden we er iets van horen. Er is een vergelijkbaar verzoek gedaan aan de St. Jorisparochie voor een gesprek over de leegkomende gebouwen in het zuiden van de stad.

De werkgroep heeft een brief geschreven naar het kerkbestuur van de parochie St. Petrus’ Stoel te Antiochië (parochie Noord) met het verzoek om informatie over de leegstaande kerken en hun toekomst.

Het ligt in de verwachting dat de parochie van St. Petrus in Woensel binnen afzienbare tijd een of meer leegstaande kerkgebouwen zal laten slopen. Allereerst lijkt de St. Jan aan de Koning Arthurlaan gevaar te lopen.
Het gemeentebestuur van Son wil de voorgevel van de te slopen kerk laten staan.

Er is een brief verzonden aan B & W in Son over de sloop van de kerk aldaar.

De werkgroep gaat allereerst een inventarisatie maken van de bedreigde kerken en kapellen
en het religieus erfgoed dat op korte termijn vrij komt. Later kan die lijst worden uitgebreid
met informatie over kunstschatten e.d.
Wij hebben ook deelgenomen aan een gesprek over de toekomst van de Fatimakerk en de
nieuwbouw bij de kerk. Daarover volgen nog nadere gesprekken.

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.