De deken van Eindhoven heeft aan B&W voorgesteld om een inventarisatie van alle Eindhovense kerken te maken. Door de gemeente werd daarop wegens capaciteitstekort nog geen reactie gegeven. Afspraak: In het aanstaande gesprek met Wethouder Fiers moet nogmaals worden aangekaart, welke problemen ontstaan voor de monumentenzorg in Eindhoven. Die worden veroorzaakt door de reorganisaties binnen DSOB, de onderbezetting van de afdeling in tegenstelling tot het vele werk dat er ligt en binnenkort nog zal komen. In de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening zal bovendien artikel 19 vervallen. Daarvoor in de plaats zal wel een soortgelijk artikel worden opgenomen.
De Taskforce Religieus Erfgoed is een landelijke club mensen die zich wil inzetten voor de redding van kerken. Enige maanden geleden heeft een bestuurslid deze club in Eindhoven rondgeleid. De Taskforce was onder de indruk van het Eindhovense kerkenbestand en toonde zich erg enthousiast.

De Taskforce Religieus Erfgoed is een landelijke clubje mensen die zich willen inzetten voor de redding van kerken. Twee leden hebben Eindhoven bezocht om informatie met ons uit te wisselen en enkele kerken te bezoeken. Ze zijn een dag rondgeleid en hebben daarbij de St. Joriskerk, de Vincentius à Paulokerk en de Pastoor van Arskerk ook van binnen bezichtigd. De groep wil samen met ons in Eindhoven een symposium organiseren en daarbij met de deelnemers ook enkele kerken
bezoeken.

Er is een nieuwe werkgroep (task force) actief om kerkgebouwen te redden. In de tweede helft van dit jaar wordt een seminar gehouden over leegstaande kerken en de mogelijkheden daarmee.