Architect en projectmanager hebben totaal niet gereageerd op mails begin januari. Stand van zaken dus onbekend. Jan Hopstaken (raadslid PvdA) zou intern navraag doen, onder andere vanwege een gevorderde staat van verloedering: glas-in-loodramen dichtgetimmerd, in het grote venster aan de Servaasweg zijn diverse ruiten gesneuveld.

Van Deursen is de eigenaar. Hij lijkt niet echt geïnteresseerd in het behoud van van het gebouw.

De nieuwbouw bij de Fatimakerk is vertraagd. De kerk verloedert. Een geïnteresseerde wil in een deel van het gebouw een kinderopvang stichten.

De kerk wordt verbouwd en er worden appartementen toegevoegd. Aan het architectenbureau is om de schetsplannen gevraagd.

De architect van de Fatimakerk heeft schetsplannen, die we begin 2018 met hem zullen bespreken.

Er is contact gewest met Stam & De Koning over de Tivolikerk. De kerktoren is er inmiddels zo slecht aan toe, dat die gesloopt moet worden. Wij zijn met het plan Van SDK voor eengezinswoningen niet gelukkig. Er zijn door de gemeente geen uitgangspunten vastgesteld; SDK kan dus zijn gang gaan. Wij zijn van mening, dat onder regie van de gemeente eerst een bestemmingsplan moet worden opgesteld, en pas daarna een projectontwikkelaar zou moeten worden ingeschakeld. De oude bouwmassa (vooral gevormd door school en klooster) komt niet in het plan terug.

Er komt overleg met het architectenbureau over de Fatimakerk.

Wij hebben ook gereageerd op de bouwplannen voor Tivoli en de Fatimakerk.