Bij het NatLab staat een paar nieuw opgetrokken muurtjes op instorten. Trudy van Lokven is geïnformeerd.

Bij het NatLab zijn scheuren geconstateerd in een nieuw gebouwd deel. Verder is het mooie trappenhuis in feite onzichtbaar, maar dit alles is een zaak voor werkgroep Strijp-S.

SintLucas heeft plannen voor de uitgave van een boekje over het NatLab.

Er komt een vervolgafspraak met Lucas om het NatLab-gebouw te bezoeken. De secretaris
coördineert. Er bestaat een plan om de geschiedenis van het NatLab vast te leggen.

De werkgroep gaat bij SintLucas op bezoek om de nieuwbouw en de verbinding met het
NatLab te bekijken.

De projectgroep zal het pand van Lucas in september bezoeken. Op onze pogingen om
eerder het werk te bezoeken werd door de aannemer onaangenaam gereageerd. De groep
verwacht voor voldongen feiten te worden geplaatst. Wel is inmiddels duidelijk dat de
verdwenen leidingen deels zullen worden gereconstrueerd, als herinnering aan hoe het was.

Geconstateerd werd dat – in tegenstelling tot de plannen – de karakteristieke oude leidingen in de monumentale gangen van het NatLab-gebouw van St. Lucas zijn verwijderd. Navraag leerde dat de leidingen zijn gesloopt, omdat bij de aanleg asbest was gebruikt. Die was anders nauwelijks te verwijderen. Alle partijen (ook de commissie Ruimetlijke Kwaliteit) waren volgens zeggen op de hoogte van het plan de leidingen te slopen, alleen wij wisten nergens van. Lucas heeft zijn excuses aangeboden. Igor van Hooff heeft aangeboden enkele meters terug te plaatsen en is nu op zoek naar hiervoor geschikte leidingen. Behalve leidingen zijn ook muren weggebroken. Het lijkt erop, dat hier is afgeweken van de geldende bouwvergunning. Tr. van Lokven is hierover door ons ingelicht. Wij zullen de voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vragen of die op de hoogte was en wat hun reactie was.

Er is een gesprek geweest met Jos Roijmans over de monumentale trap in het NatLab op de hoek bij de Cederlaan. Het is een monumentaal onderdeel van het voormalige Natlab en niet toegankelijk voor publiek. Indien de trap slechts gebruikt gaat worden als nooduitgang voor Lucas blijft dat zo. De gemeente is in onderhandeling met een derde partij om dat deel van het gebouw te verhuren dan wel te verkopen. De Stichting heeft aangegeven het gebruik van dat deel door derden toe te juichen.

Met Jos Roijmans is gesproken over de onderdoorgang in het NatLab, die absoluut nodig was voor de verbinding Kastanjelaan-Torenallee. Die onderdoorgang staat daarom in het contract, dat met Sint-Lucas is gemaakt. We voorzien problemen met de toegankelijkheid en openbare veiligheid. Moet hier een hek geplaatst worden? En door wie? De gemeente of SintLucas?

Twee dagen na deze vergadering zal de projectgroep worden ingelicht over de bijgestelde bouwplannen voor het NatLab t.b.v. SintLucas. Aan de hand daarvan kunnen wij dan ons standpunt bepalen.