De projectgroep Strijp S heeft recentelijk een gesprek gevoerd met de voorzitter van de raad van bestuur van SintLucas (dhr. Tibosch), de manager huisvesting (dhr. Van Lokven) en hun adviseur (H. van Herwaarden). Concluderend heeft de projectgroep een brief geschreven aan SintLucas, om duidelijk weer te geven dat wij ondanks het prettige gesprek nog wel een aantal bezwaren hebben. Wij zijn het dus op een aantal belangrijke punten niet eens met de heer Tibosch, dit in tegenstelling tot de indruk die de gemeente zou hebben gekregen. Aan de Torenallee (aan de achterzijde van het NatLab) zal een 8-etages hoge toren worden gebouwd. Dit zou volgens het bestemmingsplan “verplicht” zijn. De centrale hof tussen de vleugels van het NatLab zal voor een groot deel worden opgevuld met nieuwbouw van een centrale hal die de kenmerkende kamstructuur daardoor aantast. De lange (ook visuele) gangenstructuur zal teniet worden gedaan door deze gedeeltelijk te integreren met klaslokalen. Of de gangstructuur herkenbaar zal blijven wordt betwijfeld. Verder behoren de (gekleurde) leidingen in de gangen tot het Strijp-erfgoed en dienen behouden te blijven. Aan de voorzijde van het NatLab is een doorgang gemaakt, die toegang geeft tot de groene hof op de binnenplaats en vandaaruit naar de Torenallee. Om vandalisme te voorkomen, zal de toegangspoort echter vaak worden afgesloten. De doorgang is indertijd gerealiseerd, onder protest van de H.v.A. Stg., op basis van een oud plan (woningen, gegroepeerd om de hof). Deze aangebrachte doorgang in de voorgevel blijkt feitelijk zijn nut verloren te hebben.

Bij het NatLab staan wij voor het behoud van de historische waarden, voor respect voor het gebouw. SintLucas bouwt daar (vergevorderde plannen) een nieuwe school. Wij hebben onze visie op papier gezet; daar wordt binnenkort met de plannenmakers voor de nieuwe school over gesproken. Wij moeten een eigen standpunt innemen.

Door het achterblijven van informatie over de verbouwingsplannen van Sint-Lucas is het voor ons nog niet mogelijk om op deze plannen te reageren.

SintLucas gaat door met de uitwerking van het huisvestingsplan in het NatLab en ook is sprake van studio’s door Woonbedrijf. Bij Lucas gaat het bericht dat de zijgevel van het gebouw moet worden doorgebroken om meer licht toe te laten. Dat stuit bij ons op bezwaren. Het voorstel om aan de verbouwing van het NatLab de Henri van Abbepenning  toe te kennen, wordt vanwege de voorgaande regel voorlopig in de ijskast gezet.

Op 22 augustus a.s. zal nog een werkbezoek plaatsvinden naar het verbouwde NatLab. Jos Roijmans en Jan Gommers zullen ons rondleiden. 1e oplevering is in week 35 gepland.

Voor het NatLab bestaat een nieuw plan voor de verbouwing van een zaal voor Plaza Futura.

De verhuizing van de Eindhovense School naar het NatLab is nog onzeker.

De klacht van Plaza Futura over de mogelijkheden in het NatLab wordt door de gemeente voor kennisgeving aangenomen.

Plaza Futura heeft bezwaar tegen de huidige plannen voor het NatLab, dat haar niet de gewenste mogelijkheden biedt. Er bestaan goede contacten met Trudo.

Opnieuw zijn er nieuwe plannen voor de bouw van Plaza Futura ingediend. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft zich hierover nog niet uitgesproken.