De vorige keer werd gemeld dat wij node akkoord waren gegaan met een alternatief plan voor het NatLab. Inmiddels is bekend dat de Commissie Ruimtelijke kwaliteit het plan heeft afgewezen.

De gemeente heeft rekening gehouden met ons commentaar op de plannen voor de entree van het NatLab. Wij werden zelfs in de gelegenheid gesteld te kiezen uit drie alternatieven. Helaas behaalden die geen van drieën de schoonheidprijs. Het gekozen alternatief was het minst slechte, maar mist duidelijk kwaliteit.

Overleg met de gemeente heeft de volgende info opgeleverd:
-Over de entree van het NatLab en de verstoring/verbouwing aan de entree is aangekaart. Zoals het er nu uitziet, zullen de uiteindelijke plannen toch nog worden aangepast en meer in overeenstemming zijn met onze wensen.

Er is overleg geweest met van H. van Heerwaarden over de onacceptabele geplande invalidentoegang (ten koste van de trap) en fietsenstalling. Hij zal onze visie meenemen.

Het NatLab moet intact blijven. Wij hebben daarom  een brief geschreven aan B & W over de voorgenomen sloopplannen van de projectleider. Inmiddels zijn die weer van de baan.

Er bestaan plannen voor de bouw van woningen in de omgeving van het NatLab. De heer Van Herwaarden zal het project in de toekomst gaan trekken. Het lijkt erop, dat wethouder Fiers bij ons laatste gesprek niet heeft begrepen dat wij ons tegen een aantasting van het NatLab zullen verzetten. Het monument moet intact blijven. Wij zullen daarover een brief schrijven aan B & W met een afschrift aan de directie van Plaza Futura.