Als vast agendapunt zullen mededelingen gedaan worden over belangrijke zaken die behandeld zijn in de GMC.

Nog steeds dreigt het gevaar dat de gemeente de monumentencommissie gaat samenvoegen met de welstandscommissie. Uitvoering van dit plan zal er toe leiden dat straks onvoldoende specialistische kennis en mensen beschikbaar zijn.

In het jaarboek van de Nationale Stichting Contact Monumenten wordt een heel ander aantal monumenten genoemd, zowel rijk als gemeentelijk, dan op de bekende lijsten voorkomt. Navraag bij gemeente en stichting loste nog niet alle problemen op. Wel lijkt het erop dat in het ene geval alle panden in het Witte Dorp zijn meegerekend en in het andere geval het Witte Dorp als één monument is beschouwd. Dat scheelt al direct 271 rijksmonumenten. Verder lijkt het erop dat monumenten zonder adres, zoals het monumentje op de Stratumse begraafplaats, door de Stichting niet zijn meegeteld.

Het gesprek met Krzeszewski moet nog plaatsvinden, maar die heeft al laten blijken dat een eventueel samengaan van GMC en Welstand een politieke kwestie is.
De kennismaking met de wethouder heeft plaatsgevonden.

Er zal niet alleen een gesprek worden georganiseerd met Krzeszewski, maar ook zal een afspraak worden gemaakt om kennis te maken met de nieuwe wethouder, mevr. M. Fiers.
De voorzitter heeft een brief verstuurd aan A. Spijkers over de actualisering van het monumentenbestand en onze inbreng voor de cultuurhistorische waardenkaart.

Enkele leden hebben een opzet gemaakt voor een brief aan de GMC over de monumentwaardige panden die nog op de gemeentelijke lijst ontbreken.
De voorzitter zal die brief versturen. Het gesprek met Krzeszewski zal in mei plaatsvinden.

Het gesprek met Krzeszewski zal plaatsvinden na de verkiezingen.

Enkele leden van onze stichting zullen naar Krzeszewski gaan om te praten over de noodzakelijke zelfstandigheid van de GMC en over het onderhoud van monumenten (zowel bouwwerken als beelden).