Het is onduidelijk hoe de gang van zaken is bij het aanvragen van een aanwijzing tot monument. Volgens Fons Spijkers, nu gepensioneerd ambtenaar van monumentenzaken, worden geen nieuwe monumenten meer toegevoegd, maar het is de vraag of dit correct is. En als de bewering klopt, wie heeft dat dan besloten en wanneer?We zullen het probleem bezien en pogen ook bekijken in hoeverre de Crisis- en Herstelwet van invloed kan zijn op de aanvraag.
Het overleg met de gemeente is tijdelijk opgeschort, omdat beide ambtenaren op de afdeling inmiddels met pensioen zijn gegaan en er nog geen opvolgers zijn.

De projectgroep heeft een gesprek gehad met de heren De Bie en Geelen. G. de Bie is tot december onze contactpersoon, dan gaat hij met pensioen. Er komt nog een vervanger voor W. Beelen. Het monumentenarchief dat na digitalisering aan ons zou worden overgedragen, wordt door De Bie gedigitaliseerd. Het is de vraag of hij die klus voor zijn pensioen kan afronden. Gevraagd zal worden het gereedgekomen deel alvast over te dragen. Het beheer van de microfiches met bouwtekeningen staat op losse schroeven. Als het bestand wordt gedigitaliseerd, kunnen wij wellicht de beschikking krijgen over die fiches, zo niet, dan zal de gemeente die fiches mogelijk zelf in beheer willen houden.

Intern is gesproken over het probleem dat er nu is, omdat de contactpersoon van de gemeente al wekenlang ziek is. Afspraak: eerst mail of brief sturen naar S. Beekman, hoofd van de afdeling, en als dit niet tot resultaat leidt, vervolgens naar B&W.