Op ’t Ven zou Thuis woningen uit 1948 willen slopen, die van bijzondere architectonische waarde zijn. De Stichting Wederopbouw zal zich hierover gaan buigen.

De werkgroep Kunst heeft in de voorbije periode een rapport geschreven over de kunst in het gebouw en op het terrein van het Van der Puttlyceum. De stichting wederopbouw is in gesprek
met de ontwikkelaar (CRA) om te bereiken, dat de (een deel van) de bebouwing blijft staan en de kunst wordt gered. Ook hebben zij gepleit voor een andere vormgeving en situering van de geplande nieuwbouw.

Bij het pand Demer 49 is met een gemeentelijke vergunning en een positief
advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit een raampartij in de frontgevel uitgebroken
en vervangen door één nieuw raam. Duidelijk is, dat de ‘dubbelbestemming’ hier geen
bescherming heeft geboden. De betreffende ambtenaar had geen idee welke panden een
dergelijke bescherming hebben, noch welke consequenties dubbelbestemming heeft en de
Welstandcommissie blijkbaar evenmin. Wij sturen een brief aan de gemeente.

Het Cultuurhistorisch Bureau Hüsken & Zn heeft op verzoek van de gemeente Eindhoven onderzoek
gedaan naar 75 wederopbouwpanden in Eindhoven.

De Stichting Wederopbouw heeft contact met de gemeente over de betekenis van de term
‘dubbelbestemming’. Terwijl beloofd was dat panden met een dubbelbestemming aan de
Demer en de H.Boexstraat als monument zouden worden behandeld, blijkt in de praktijk, dat
als het puntje bij het paaltje komt, juristen uiteindelijk de dienst uitmaken. Volgens de wet zijn
panden met een dubbelstemming geen monumenten, dus mogen ze ook anders worden
behandeld.
Op de Demer is een pand donker geschilderd. De gemeente heeft de eigenaar aangeschreven
dit te herstellen en een reclame te verwijderen. Er is in dit geval dus wél aandacht voor
het pand met dubbelbestemming.
C&A heeft de twee aangrenzende panden aan de H. Boexstraat en de Demer aangekocht en
wil die slopen. De gemeente zou het pand aan de Demer willen sparen, maar heeft over dat
aan de H.Boexstraat nog geen beslissing genomen.

De panden aan de Demer zijn geen monument en zullen daarom door de Gemeente – i.t.t.
eerdere beweringen – niet als zodanig worden behandeld. De kreet ‘cultuurhistorisch waardevol’
betekent dus vooralsnog weinig. Ondanks het bestemmingsplan is er geen bescherming.
We zullen dit probleem samen met de Stichting Wederopbouw oppakken.
De verbouwingsplannen voor C & A lijken redelijk goed te zijn.

Op zondag 21 juni verschijnt t.g.v. de Dag van de Architectuur bij het Architectuurcentrum
een gids over de rondweg. Er wordt die dag ook een fietstocht langs de rondweg georganiseerd.
Start: 11 uur bij het Strijps Bultje.
Door de Werkgroep wordt bekeken of de studie van de rondweg kan worden uitgebreid
(promotieonderzoek TUE?).
De Stichting Wederopbouw ontwikkelt een visie om de stad te verdichten. In eerste instantie
wordt gekeken naar het gebied binnen de ringweg, waar de gemeente lege plekken wil opvullen.

De Stichting Wederopbouw Erfgoed Endhoven heeft drie procedures lopen. Aan de Demer en de Hermanus Boexstraat zijn vergunningen afgegeven die strijdig zijn met het bestemmingsplan.
De rapporten over de Bennekel en Doornakkers zijn aan de gemeenteraad gestuurd.

De beschrijving die de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft gemaakt van de wijk Doornakkers is gereed en naar de Gemeente gestuurd. Dit rapport is van belang tegen de achtergrond van de discussie over welstandsvrij bouwen.
Er is een boek verschenen over de Oostenrijkse woningen in Tongelre. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven heeft zich ingespannen om samen met de gemeente en de buurt het gebruik van deze woningen te verbeteren.