Er worden enkele nieuwe wegen aangelegd op en rond het BIC. Hiervoor moeten bomen sneuvelen, die gecompenseerd moeten worden. De gemeente zal hiervoor een stuk grond aankopen. Wellicht kan weer een nieuw gebied worden ontwikkeld, waar de Gedenkbomenstichting zich kan bezig houden.

De voorzitter deelt mee zaterdag op de Hondsheuvels (achter de Fontys bij de rondweg) een herinneringsboom zal worden toegewezen aan Wil Wernink. Iedereen is welkom.

De gedenkbomen op de Hondsheuvels zijn voor de helft uitgegeven. Nieuwe aanmeldingen
komen nog steeds binnen.
De Stichting Gedenkbomen heeft een kleine subsidie gekregen van de RABO-bank.
Aan de Stichting zal worden voorgesteld een boom te planten voor Wil Wernink.

Op de Loovelden is schade aangericht aan de gedenkbomen en een aantal bordjes. Er is
zelfs een boom omgezaagd.

Medegedeeld wordt dat H. Grote zich heeft teruggetrokken als voorzitter van de Stichting
Gedenkbomen. Hij is opgevolgd door M. van Abbe.

In Tongelre zijn plaatjes bij de gedenkbomen verdwenen. Het is niet de eerste keer dat het
project slachtoffer wordt van vandalisme.

Binnenkort zullen waarschijnlijk een reeks nieuw geplante populieren tussen de Orpheuslaan en de Rondweg worden aangewezen als Gedenkbomen.

De vraag naar gedenkbomen blijft groot. Er is een nieuw project in de maak op een terrein in Woensel aan de Dommel achter het MMC.

Er is overeenstemming met de gemeente en Trefpunt Groen over 34 gedenkbomen op Gennep. Het betreft hier in april geplante bomen, die kunnen worden geadopteerd. Op 27 september 2014 zullen de bomen ingewijd worden.

De gedenkbomen op de Loovelden in Tongelre zijn allemaal verkocht. Er zullen daar de komende tijd geen nieuwe gedenkbomen worden geplant. Wel zullen onlangs in Gennep geplante bomen worden verkocht en in het najaar van een paaltje met nummer en naamplaatje worden voorzien.