We hebben geconstateerd dat het pand inmiddels voor een deel verbouwd is. De oude situatie wordt weer volledig teruggebracht, inclusief grote deur op de verdieping en houten kozijnen. In de gaten blijven houden, tot het geheel is opgeleverd.

Er is een bouwvergunning afgegeven. Werkzaamheden moeten wel in de gaten wordengehouden.