Trudo wil bestaande bouw uit de jaren ’60 op Eikenburg slopen en vervangen door nieuwbouw en belooft als compensatie de groen-kwaliteit op te krikken. Wij zijn daar in principe niet op tegen.

De groep wacht op een uitnodiging van Jos Goijaerts van St. Trudo om te kijken naar de kunst op Eikenburg.

St. Trudo wil kunst plaatsen in het park van Eikenburg.

Besloten wordt dat de werkgroep religieus erfgoed samen met vertegenwoordigers van andere
werkgroepen een studiegroep zullen vormen die gaat kijken naar de problemen die er
spelen rond religieuze bouwwerken en andere religieuze objecten. Gedacht wordt aan Marienhage,
Catharinakerk, Steentjeskerk, kapel Kloosterdreef, pastorie en patronaatsgebouw
Hoogstraat en Eikenburg.

Er is met Trudo overeenstemming over het gebied van Eikenburg. Behalve over het groen
ook over de plannen met het hoofdgebouw. Later zal naar de paviljoens worden gekeken.

Er is een kleine werkgroep gevormd voor Eikenburg. Het plan is om de sporthal en het
zwembad nog tien jaar te laten staan.

Er komt een groen-beleidsplan voor Eikenburg.

Er is nog geen beschrijving gemaakt van de gebouwen. Het plan bestaat om aan
een van de zijden enkele balkons te maken en aan de achterzijde Franse balkons, die minder
storend zijn. Er heeft al een gesprek plaatsgevonden met de architect, in januari volgt
een tweede. Het gebouw blijft eigendom van de broeders.

Het is onze opvatting, dat Trudo in principe moet afblijven van het Rijksmonument. en zich
voor wat betreft het groen aan de oude afspraken moet houden.