Trudo wil een wijziging (een dubbele bestemming) in het bestemmingsplan voor het gebied
Eikenburg. B&W is daar tegen. De meningen in onze stichting zijn verdeeld: de dubbele bestemming
(en-of) spreekt sommigen wel aan. Dat bevordert het gebruik van de gebouwen,
maar kan ook voor ongewenste verbouwingen zorgen.

Wij hebben van Jos Goyaerts vernomen dat voor de verbouwing en restauratie van Eikenburg een ter zake deskundige architect en een idem bouwbedrijf zullen worden aangetrokken.
Er moet een groenplan worden gemaakt voor het terrein Eikenburg.

Jos Goijaerts heeft toegezegd dat Trudo ons bij de verbouwingen van Eikenburg op dezelfde wijze zal ingeschakelen als op Strijp S is gebeurd. Bob van Reeth is aangetrokken als architect. Hein Franke is bereid zich in te zetten voor het groen.

Trudo krijgt Eikenburg in erfpacht. Trudo wil het terrein gebruiken voor de huisvesting van bijzondere groepen. De sportvelden en het zwembad worden gehandhaafd. Over de kapel zullen  de broeders blijven beslissen. De paviljoens worden beschouwd als wederopbouwarchitectuur. Aan ons is gevraagd mee te denken als het over monumentale waarden gaat. Th. Aussems van Trudo heeft ermee ingestemd dat het Van Abbe-archief op Eikenburg blijft.

Het beheer van de gebouwen van Eikenburg komt in handen van Trudo, die hier bijzondere groepen zal huisvesten. De gebouwen zullen worden aangepast. Er wordt naar gestreefd de schil te handhaven. Willy de Groot wordt projectleider. Als architect voor het de invulling van hoofdgebouw en de ‘monumentale’ paviljoens wordt gedacht aan Bob van Reeth. We zullen hierover contact opnemen met de architect om het monumentale en het wederopbouwdeel te begeleiden.

De bouwplannen voor Eikenburg zullen worden aangepast. Geen nieuwbouw meer, maar intern zal een en ander worden verbouwd. Toch in de gaten houden!

Trudo ontwikkelt hier een sport-internaat voor de Fontys-sportopleiding. Er is gedacht om het zuidelijke deel van dit rijksmonument (waarin onder andere de prachtige studiezaal/bibliotheek is gevestigd) te slopen. Naar onze mening zijn de plannen niet reëel.

Het bestemmingsplan is vastgesteld.

Eikenburg heeft een vergunning voor de restauratie van dak, kozijnen en gevels.

Er is nog geen vergunning verleend, in een gesprek is alleen gepraat over vernieuwen van dakpannen en kozijnen.