Het Rijk heeft de gemeente om advies gevraagd over de restauratie van Eikenburg. De restauratie zou de buitenmuren en het dak betreffen, maar binnen zal ook een ander moeten worden veranderd om het gebouw aan te passen aan de eisen van vandaag. Het is echter niet duidelijk wat die interne veranderingen precies inhouden. Verbouwingsplannen ten behoeve van onderwijsorganisatie Welten blijven bestaan. Er schijnt een (subsidie)aanvraag bij de gemeente en de provincie te zijn gedaan.