Het Summagebouw levert zoveel bouwtekeningen op, dat de gemeente die niet meer kan doorsturen. Wij mogen die op de Nachtegaallaan komen bekijken. Wellicht is het mogelijk dat wij een keuze maken en dat de gemeente die dan doorstuurt.

Met Foolen & Reijs is gesproken over de ontwikkeling van het Summagebouw aan de Kastanjelaan tot een appartementengebouw. Het gebouw wordt er beter van.

Er komt een gesprek met DiederenDirrix over het Summacollege.
Panta Rhei blijkt nog steeds eigendom te zijn van Philips.

Bouwplannen zijn vertraagd, omdat Summa langer in het complex zal blijven. Door veranderde inzichten en eisen/wensen van de gemeente zijn de bouwplannen gewijzigd. Het aantal woningen zal drastisch worden verkleind, omdat de (geplande) uiterst kleine appartementjes “uit de tijd zijn”. Daar is volgens de gemeente steeds minder vraag naar.

Op de nieuwe prorioriteitennota van de gemeente missen wij de oude M.T.S en de Philipsbedrijfsschool
aan de Frederiklaan. De panden komen vermoedelijk na 2017 enige tijd leeg
te staan, maar mogen daarna niet verloederen!

De bedrijfsschool en het voormalige MTS-gebouw worden verkocht. Beide panden staan op
de gemeentelijke monumentenlijst. Vermoedelijk krijgen de panden een woonbestemming.
De verkoop is betreft zowel de bedrijfsschool als de MTS. De koper wil graag dat de panden
rijksmonumenten worden.

De gebouwen van de Philips Bedrijfsschool en de MTS aan de Frederiklaan/Kastanjelaan
worden verkocht. De gebouwen krijgen een woonbestemming. Onze projectgroepen Ruimtelijke
Kwaliteit en Monumenten moeten de plannen samen bekijken.