Er bestaan plannen om de ‘Philipsboulevard’ tot de Oirschotsedijk te vergroenen.
De werkgroep heeft met. A. Beerrnink van Strijp Beheer gesproken over de verkeersverbindingen. Allereerst over de PSV-laan, onderdeel van de verbinding van de stad met Strijp-S. De verblijfskwaliteit kan worden verbeterd door veel groen aan te brengen. Daarbij kan worden gedacht aan bomenrijen, maar ook aan groen bij en aan de nieuwe gebouwen. De muur tegen de spoordijk is van ProRail, maar de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud.

Ons idee om de voormalige Mathildelaan op het gebied van Strijp-S ‘Philipsboulevard’ te noemen, heeft weinig zin. De weg zal alleen worden gebruikt voor de bevoorrading. Wel is het mogelijk om onderdelen van de weg vanaf de Wielewaal onderdelen van de Philipsboulevard te noemen. De werkgroep zal ook ijveren voor een regelmatig overleg met wethouder Depla.

De Philipsboulevard krijgt vorm door de aanplant van bomen.

Vanaf Strijp-S wordt de Torenallee doorgetrokken naar de andere kant van het rondweg, richting Oirschotsedijk.

Er bestaan plannen om vier rijen bomen te planten aan de Torenallee.

Van de kant van de gemeente bestaat nog steeds geen enkele interesse om de naam “Philipsboulevard” te gaan gebruiken. B&W wijzen naar de straatnamencommissie. Die heeft blijkbaar geen opdracht om de naam op te voeren.

Op papier (de tekeningen) lopen de bomen nu door tot het lampenmaakstertje en verderop langs de Stationsweg tot de Dommel.

Voorstel gedaan voor verplaatsbare bomen.
Op het 18 Septemberplein wordt door de gemeente een boompje geplant om er een groen tintje aan te geven. Deze schaamstruik zal alles zijn wat er over is van ons boulevard-idee.
Wij hebben nog nooit een officiële aanvraag gedaan voor de naamgeving. Wij vinden dat de voorgestelde naam Torenallee moet worden veranderd in Philipsboulevard. Hiervoor zal een verzoek aan B&W worden gedaan, dan zal ook over deze naamswijziging worden gesproken.

Het CDA voelt ervoor heel het traject van de Wielewaal tot het 18 Septemberplein als Philipsboulevard aan te duiden, overigens zonder oude straatnamen te vervangen. Dat laatste zou nog wel kunnen gebeuren met de Torenallee.

De Boulevard zal op de nationale boomplantdag de nodige aandacht krijgen. Jan Reker van PSV en de gemeente hebben ontwikkelaar Van Aken in de ontwikkelingen betrokken. Dat is positief voor ons.