Een lid van de Stichting laat een folder zien met betrekking tot de Philipsboulevard (‘de Groene Corridor’). Op papier is alles nu wel gereed. Het zou een goed idee zijn als het geheel op de nationale boomplantdag (19-3-2009) met veel aandacht zou worden gepresenteerd. HvA/projectgroep Groen is uitgenodigd om mee te praten over de structuurvisie voor dit gebied. In dit document dient dan het geformaliseerde beleid vastgelegd te worden.

PSV is nog steeds enthousiast over ons idee voor een Philipsboulevard. De club wil uitbreiden richting spoor. Het is nog onduidelijk in hoe verre dit van invloed is op de ruimte voor de boulevard.

PSV is enthousiast over onze ideeën en wil meehelpen met het planten van bomen.

In het Eindhovens Dagblad werd groots vermeld dat PSV (voetbal en stadion) voorstander is van de naam Philipsboulevard en eveneens van de route die de boulevard moet krijgen. De architecten Coenen en Geuze hebben zich daarover naar ons toe in het verleden al positief uitgelaten. Het DB zet de gesprekken voort.

Als Stichting willen we dat de naam van de Philipsboulevard wordt gehanteerd. De plannenmakers spreken echter voortdurend over de Torenallee. Dit is een oude naam (Torenstraat) op Strijp-S, maar wij vinden dit een slecht gekozen naam. We moeten meer support vinden voor de naam Philipsboulevard. Dat zouden we kunnen halen bij de vele Philipswerknemers, de gepensioneerden en hun gezinnen. Die zorgen voor een zeer grote achterban. Ook enkele kinderen van Frits Philips hebben enthousiast gereageerd.

De naam komt steeds meer op tekeningen voor. Het is de vraag wie er bomen gaat planten.Vanuit de herplantplicht moeten er nog veel bomen de grond in, maar niemand weet wie daar bij de gemeente op toe ziet, ja zelfs of er wel op deze verplichting wordt toegezien.Wordt door weth.Fiers nagegaan volgens afspraak.Verder lijkt het zinnig om met Adriaan Geuze te gaan praten over het laatste deel van de Boulevard, het Stationskwartier, waarvoor de gemeente vergevorderde plannen heeft waarop veel is aan te merken. Wij hebben inmiddels een zienswijze ingediend tegen de plannen(zie HvA-zienswijze Stationsplein Z.O.).

Er is weinig duidelijkheid. Het heeft zin om eens met H. Scholte (zie Strijp S) te praten. De naam Philipsboulevard zweeft boven de stad, van Oirschotsedijk tot Stationsweg/Fuutlaan. Bij de Stationsweg wordt gedacht aan een boulevard met parkeergarage, winkels en een stadtuin (zie Stationsgebied Z.O.).

Er bestaat wel een herplantplicht voor bomen die gekapt zijn rond het Philips Stadion, maar er is geen verder beleid ontwikkeld. Het beschikbare geld zou ten goede kunnen komen aan de Philips Boulevard. Als hierover een brief wordt gestuurd aan de raad, zal die ter afdoening worden doorgegeven aan B & W en bestaat het risico dat er verder niets gebeurt. Wordt ook besproken in het periodieke overleg met weth. Fiers.

Tijdens de ontmoeting met de heer Krzeszewski, directeur DSOB, werden enkele actuele zaken aan de orde gesteld. Voor wat betreft de Philipsboulevard: A. Geuze richt zijn aandacht op de eerste plaats op Strijp-S en het aangrenzende natuurgebied (de Wielewaal). Voor het 18 Septemberplein (met fietsenkelder) heeft hij vooralsnog weinig belangstelling. Het is een goede zaak dat wij een inbreng hebben bij de vele plannen. Wel blijft het zaak dat onze Stichting zich positiefkritisch en onafhankelijk blijft opstellen.

Enkele leden van onze stichting hebben een bezoek gebracht aan Adriaan Geuze. Geuze staat helemaal achter onze ideeën. Een verschil met onze opzet is dat hij wil beginnen op Strijp-S en de Philipsboulevard van daaruit wil doortrekken naar het 18 Septemberplein. Zijn bemoeienis houdt op bij de Lichttoren. Het 18 Septemberplein is een zaak van Fuksas.