De voorzitter heeft een afspraak gemaakt voor een gesprek met A. Geuze. Op donderdag  8 juni zal een delegatie van drie bestuursleden een bezoek brengen aan A. Geuze in Rotterdam om met hem overleg te plegen.
Het ‘bomenverkoopplan’ is in principe gereed.

De voorzitter heeft P. Nagel om informatie gevraagd over de vorderingen rond de Philipsboulevard, maar heeft nog geen antwoord ontvangen.

De voorzitter zal schriftelijk bij P. Nagel van DSOB informeren naar de stand van zaken rond de Philipsboulevard. Allereerst bestaat er nog onduidelijkheid over het gebruik van de naam. Daarnaast zijn er vragen over de invulling van de delen: Strijp-S en het Stationsplein. Wij zouden worden geïnformeerd, maar dat lijkt niet te gebeuren.
Er wordt een ‘bomenverkoopplan’ gemaakt om potentiële kopers te verleiden. Als de gemeente ziet dat er een aantal bomen is verkocht, wordt die wellicht wat enthousiaster over het boulevardplan.

RTV10 start in de tweede helft van de maand een serie tv-uitzendingen over ons boek. Wij zijn in afwachting van een antwoord van de wethouder op ons verzoek om subsidie beschikbaar te stellen voor het plan om boeken te schenken aan studenten.

Er bestaat enige onzekerheid over de vraag in hoeverre wij op het ogenblik een rol spelen bij het
hele Boulevardgebeuren. Wij horen weinig van de gemeente, terwijl wij bij de ontwikkelingen betrokken zouden worden. De voorzitter informeert naar nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de Philipsboulevard, omdat wij niets meer horen.

In de decembervergadering van 2005 kon melding worden gemaakt van de instemming van de wethouder en haar medewerker P. Nagel om het project Mathildelaan e.v. met de naam Philipsboulevard aan te duiden. Onze delegatie heeft er bij de wethouder op aangedrongen ons van de ontwikkelingen op de hoogte te houden. Sindsdien is niet meer vernomen. De voorzitter zal informeren.