Er bestaat een werkgroep die zich bezighoudt met de herbouw van het Philipsgebouw van
Le Corbusier, dat in 1958 op de wereldtentoonstelling in Brussel te zien was en dat bekend
werd door de uitvoering van het Poème Electronique van Varése.

Opbouw zou € 7.000.000,- gaan kosten. Het project gaat voorlopig de diepvries in.

Wim Vringer (directeur Muziekcentrum, met veel kennis over subsidies op dit terrein) heeft opdracht gekregen om een haalbaarheidsonderzoek te doen.

Thom Aussems was geïnteresseerd in plaatsing op Strijp S, maar de Trudo-commissarissen hebben dat idee afgekeurd. W. Vringer zoekt nu opnieuw naar andere exploitatiemogelijkheden.

Er worden door de Stichting Ellis pogingen ondernomen het Poème Electronique toch een plaats in de stad te geven. W. Vringer onderzoekt de exploitatiemogelijkheden. Aussems heeft nu weer belangstelling voor plaatsing op Strijp S. Het gebouw was oorspronkelijk ook ingetekend door Geuze, maar is later afgevoerd. Ook Yellow Fellow maakt zich sterk voor plaatsing op Strijp S. Daarnaast wil die daar ook ruimte voor het Maison Particulière van Van Doesburg, Van Eesteren en Mondriaan.

De Van Abbestichting dient zich in te zetten voor de reconstructie van het object “La Poème Electronique”, dat door architect Le Corbusier werd gebouwd op de wereldtentoonstelling in 1958 in Brussel. De bedoeling is dat dit prestigeobject op Strijp-S zou worden herbouwd, maar of dit ook gebeurt, is onzeker. Wellicht is het verstandig om hierover de Bond van Nederlandse Architecten en ook de pers te benaderen. Intern wordt gediscussieerd over de bijdrage die zo’n reconstructie heeft voor Eindhoven (toerisme, architectuur etc.). Op een enkele uitzondering na, is men positief over het gunstige effect, dat een reconstructie kan hebben voor bijvoorbeeld promotionele en toeristische doeleinden.