De TU/e wil af van de polynormwoningen op het terrein. Waar kunnen die heen?

Enkele jaren geleden is op het TU/e-terrein een Strijpse polynormwoning herbouwd om die zo te bewaren. Dit pand wordt nu al weer bedreigd met sanering. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed schrijft een brief aan de TU/e en het grondbedrijf. Wij zullen dat ook doen.

De Polynormwoningen worden gesloopt. Twee zullen op het TU/e-terrein worden herbouwd en in mei feestelijk worden heropend tijdens een symposium.