Het plan ziet er redelijk uit en past in de buurt.

Op de plaats van het Prijtkerkje komt een woongebouw. Wij hebben geadviseerd om in de buitenmuur een forse plaquette of iets dergelijks op te nemen, die naar het vroegere kerkje verwijst. De gevels worden deels met hout en deels met kunststof beplating bedekt. Wij opteren dan voor een blauw-grijze beplating, die verwijst naar het glas.

De resten van het Prijtkerkje zijn gesloopt, nadat het pand op 8 oktober door een brand werd
verwoest. Er lopen onderhandelingen over een nieuwe bouw.

Ook dit project loopt over meerdere werkgroepen. Er is overleg geweest met de toekomstige ontwikkelaars (GRIP). De voorgevel zal in het nieuwe plan terugkomen, voorzien van een glasbedekking (Prijt, glasblazers). Dit volume is ontworpen als een eengezinswoning. Naast de woning komt een appartementengebouw, waar we opmerkingen maken over de vorm, rooilijn en dakvorm. Ook zal het huidige bestemmingsplan moeten worden aangepast. Gezien de medewerking vanuit de gemeente verwachten de ontwikkelaars daar geen extreme tegenwerking te zullen krijgen. Wij zullen nog deze week een brief naar de ontwikkelende partij sturen.

Er is een gesprek gepland tussen de eigenaar en de beoogde toekomstige eigenaar van
het Prijtkerkje. Ook buurtbewoners hebben ideeën voor het gebouwtje. Het kerkje moet als
verloren worden beschouwd. Getracht wordt een zichtbare herinnering te bewaren in de
aangepaste nieuwbouw.

Inmiddels is er wel duidelijkheid over de inhoud van de term ‘karakteristiek’ in de bestemmingsplannen.
De term betekent dat alleen een vergunning voor gehele of gedeeltelijke
sloop kan worden verleend als de betreffende werkzaamheden de cultuurhistorische waarden
niet op onaanvaardbare wijze aantasten. Het Prijtkerkje is karakteristiek.
Wij worden op korte termijn door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek met de eigenaar
van het Prijtkerkje.

Het dak van het Prijtkerkje is deels ingestort. Besloten wordt dat de voorzitter en J. Hüsken
met Woonbedrijf gaan praten.

Woonbedrijf is geïnteresseerd in het Prijtkerkje, maar dan moet de prijs redelijk zijn.