Alle bomen rondom de oude Rabobank worden gekapt. Trefpunt Groen adviseert.

Het tweede deel van het Rabobankgebouw is verkocht aan de eerste belegger en wordt gestript, maar de bouwmassa blijft behouden. Ook de klok zou behouden blijven. Het pand zal na gereedkomen worden verhuurd aan de Rijksgebouwendienst.

De Henri van Abbe Stichting heeft het “project Rabobank” laten vallen. We hebben de heer Ketting van de Rabobank schriftelijk laten weten dat wij ons terugtrekken en gemeld, dat het proces van meedenken en luisteren voor ons weinig constructief is geweest.

Bij de inspraak voor de nieuwbouw van de Rabobank worden wij niet serieus genomen. Besloten wordt dat wij ons terugtrekken. De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed kan, indien gewenst, mede namens ons spreken.

De sloop van het pand is onherroepelijk. Het pand dat ervoor in de plaats komt, dient tenminste dezelfde beeldbepalende kwaliteit te bezitten. Er zijn plannen voor een klankbordgroep. Hierin komen enkele afgevaardigden van de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven en de Henri van Abbe Stichting.

Het besluit om het gebouw van de Rabobank te slopen is onherroepelijk. Een delegatie van onze stichting heeft een gesprek gehad met de verantwoordelijken bij de Rabobank. Volgens hen zou er nog moeten worden begonnen met het maken van tekeningen voor de nieuwbouw. De Stichting Wederopbouw heeft hierover binnenkort een gesprek. Ook met architect Stefan de Bever is overleg gepleegd. De mozaďek van Hugo Brouwer schijnt aan de gemeente Nuenen te zijn geschonken. Het kunstwerk van Sleegers is aan de gemeente Eindhoven geschonken.

Het besluit om het gebouw van de Rabobank te slopen lijkt onherroepelijk. De gang van zaken is verontrustend. Op deze manier is alle wederopbouwerfgoed dat niet op een lijst staat vogelvrij. Er gaat een brief naar B&W en Raad om onze zorg uit te spreken. De bank zegt nog geen plannen te hebben voor de nieuwbouw die begin volgend jaar zou moeten starten. Wij hebben contact met de bank en kunnen als een klankbordgroep wellicht enigszins sturen. Er zou een studie moeten komen naar het belang van de plek en de eisen die die stelt. Een werkgroep gaat dat samen met de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed aanpakken.