Het DB zal een brief sturen naar de Raad en het College, waarin wordt uitgelegd, dat de noodzaak om de poortgebouwen aan de Leostraat af te breken, is komen te vervallen. Er zouden namelijk plannen worden ontwikkeld om een tunnel aan te leggen ter hoogte van de Rondweg / Aalsterweg.