We hebben met architect Dirrix en corporatie Laride gepraat over de Schellensfabrieken. Er wordt rekening gehouden met de monumenten en ook met de bestaande activiteiten (brouwerij). Voor een goede verbinding tussen de centrale bebouwing in het nieuwe plan en de Smalle Haven aan de overzijde van de Dommel is een (loop)bruggetje essentieel.