Het bouwplan van de Clopperstichting is afgewezen door de CRK. Wij zullen informeren bij de Clopperstichting waar bij de CRK de pijn zit.