De veel besproken gedenksteen is in de Catharinakerk onthuld tijdens een plechtigheid die mede was georganiseerd door onze stichting.
De gemeente is niet in staat de Catharinakerk behoorlijk te onderhouden. Wij hebben daarom het voorstel gedaan een fonds te stichten waaruit een deel van het onderhoud betaald kan worden. Het lijkt verstandig niet zelf het wiel uit te vinden, maar contact op te nemen met de Rijksdienst om te horen hoe die tegenover dat idee staat.

De gemeente heeft een aantal monumentale panden verkocht, waarvan de opbrengst (deels) te goede zou komen aan een revolving restauratiefund. De Catharinakerk staat niet op het lijstje van panden waarvoor een beroep op dit fonds kan worden gedaan. Hier is geen geld voor het nodige onderhoud. Wij moeten dit bespreken met de raadsfracties, het liefst voor de begrotingsbehandeling.

Gepoogd wordt om de onthulling van de gedenksteen te verbinden aan een herdenking van het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. In verband hiermee wordt contact onderhouden met prof. G. Strijards, schrijver van het digitale boek ‘Het Eindhovens Bels lijntje’, een werk over de ‘Grote Oorlog’ waarin het spoorlijntje een rode draad vormt. Aan de Gemeente zal subsidie worden gevraagd. Mogelijk kan die worden geput uit het restauratiefonds van de Catharinakerk.

De gedenksteen die de gemeente Eindhoven de Belgische vluchtelingen in 1918 uit dankbaarheid jegens de Eindhovense bevolking had willen aanbieden, maar bij de steenhouwer achterbleef, later naar de familie Pasteels verhuisde, vervolgens door de heer F. Pasteels aan Museum Kempenland werd geschonken en die nu bij het Eindhoven Museum berust, zal door inzet van het Museum en onze Stichting in de Catharinakerk worden ingemetseld. Bij die gelegenheid mag niet worden vergeten om de betrokkenen, de familie Pasteels en de Stichting Europees Cultureel Erfgoed ECE (de heer Franck Sonnemans en medebestuursleden) uit te nodigen.

We zullen navragen of plaatsing van de gedenksteen voor de Belgische vluchtelingen in de Catharinakerk inmiddels is geregeld. Het kerkbestuur moest namelijk nog om toestemming worden gevraagd!

De herinneringssteen van de Belgische vluchtelingen zal het volgend jaar een plaats krijgen binnen in de Catharinakerk. Er is nog geen donateur voor de kosten van de plaatsing gevonden, evenmin als een exacte manier van bevestiging en bescherming van de steen.

De glazen platen boven de graven voor de Catharinakerk worden vervangen.