Er bestaat inmiddels een plan van aanpak voor het Catharinaplein.

De gemeente is doende een plan van aanpak op te stellen voor de hele inrichting van het plein. De waterpartijen mogen vermoedelijk weer verdwijnen, maar een duidelijk fietspad moet blijven.

B&W willen hier verbeteringen. Het fietspad moet blijven, maar moet duidelijker worden (weg met de spijkers). De wethouder wil met onze stichting praten over de plannen van ons en de Design Academy en die van de Dienst.

Een delegatie uit ons bestuur heeft met het college gesproken en onze visie op het Catharinaplein aangeboden. De Dienst lijkt positief over ons idee, officieel wordt het stuk nog nader bekeken.

De ideeëntank die de gemeenteraad had ingesteld voor de inrichting van Catharinaplein, heeft haar opdracht teruggegeven. De verschillende ambtelijke disciplines waren niet in staat samen te werken.

Er bestaan plannen het mislukte Catharinaplein op te leuken, onder meer met bomen en met bloembakken aan de lantaarnpalen. De gemeente zou hier ruim twee ton voor beschikbaar willen stellen. Het voornemen zal door ons worden besproken met wethouder Fiers.

Onze Stichting is niet tevreden met de opgravingsresultaten die voor de Catharinakerk zichtbaar gemaakt zijn. Het bestuur heeft op 12 april een brief gestuurd naar B&W ivm de Voorjaarsnota om zo onze mening over de crypte te kunnen ventileren. Over het wel of niet kunnen beschikken over een provinciale subsidie van € 1.000.000,= bestaat onduidelijkheid. Daarmee zouden de plannen op losse schroeven komen te staan.

De gemeente stelt € 70.000 beschikbaar voor het haalbaarheidsonderzoek naar de expositieplannen in de Catharinakerk en de crypten Marienhäge en Woenselse Poort.

Er vindt deze week een bespreking plaats over de crypte met gemeentemedewerkster mevrouw Jessica van Rooy.