De Gerarduskerk wordt in december door de sportschool in gebruik genomen.

De H.Hartkerk aan de Ploegstraat en de Gerarduskerk hebben nu een herbestemming. Er is een omgevingsvergunning afgegeven voor het parkeren bij de Gerarduskerk en de vensters in de zijgevel van de kerk.

Er zijn drie bouwaanvragen bij de gemeente ingediend. Die betreffende het aanbrengen van kozijnen en ramen en parkeergelegenheid is nog aangehouden i.v.m. de parkeergelegenheid. De ramen en kozijnen waren al goedgekeurd. De betreffende documenten zijn echter niet steeds bij de juiste vergunningsaanvraag terechtgekomen. Die betreffende de ramen en de kozijnen is terechtgekomen bij de verleende vergunning voor de interne verbouwing voor het fitnesscentrum. Op verschillende tijdstippen zijn medewerkers van de gemeente ter plaatse geweest om de zaken te bespreken, maar er ligt niet vast wat er besproken is en welke toezeggingen daarbij zijn gedaan. Het verwijderen van de latere inbouw zou ter plaatse besproken zijn. Daaruit begreep de parochie dat er tegen verwijderen van beelden en altaar geen bezwaar bestond. Intussen is een vergunning verleend voor de interne verbouwing. In het algemeen dienen wij dus attent te zijn op ter plaatse gemaakte afspraken door medewerkers van de afdeling monumenten of de CRK, waarvan niets schriftelijk vastligt. De gemeente ziet nu ook in, dat bij monumenten duidelijk moet zijn welke elementen van het interieur aard- en nagelvast deel van het monument zijn. Wijzigingen daaraan zijn vergunningsplichtig en daar moet de eigenaar dan op worden gewezen. De architect heeft bij de CRK een toelichting gegeven. Door de openbaarheid van de vergadering was de pers direct op de hoogte.

Bij de Gerarduskerk hebben wij bij de gemeente aan de bel getrokken, omdat er meer gesloopt werd dan waar de vergunning voor gold. De bouw/sloop werd daarna stilgelegd. Inmiddels heeft de commissie Ruimtelijke Kwaliteit plannen goedgekeurd op grond van tekeningen die wij niet kennen. De parochie heeft beelden uit de kerk gehaald om die een andere bestemming te geven. Ook het altaar is verwijderd. De ontwikkelaar heeft de marmeren vloer deels gesloopt.

De werkgoep heeft na de vorige vergadering met enkele mensen de Gerarduskerk bezocht om te zien wat er verbouwd werd. Dat was meer dan het slopen van de jongere inbouw, waar vergunning voor was verleend. Na melding hiervan aan de gemeente is de bouw stil gelegd. Er is een bouwaanvraag ingediend voor het aanbrengen van vensters in de zijgevels en die is aangehouden door de gemeente. Ook is er in het kader van de pilot een bouwaanvraag voorgelegd aan onze werkgroep. Op de tekeningen hiervan is echter zo weinig te zien, dat niet duidelijk is, of en wat er beschadigd wordt door de voorgenomen bouwwerkzaamheden. We hebben hier op gereageerd met een verzoek van meer informatie/bestektekeningen.

We hebben geprobeerd van de casemanager van de gemeente informatie te krijgen over de Gerarduskerk, maar de man bleek totaal niet op de hoogte. Dit geval is geen uitzondering. Wij moeten dit in ons brede erfgoedoverleg bespreken met W. Canninga. De omgevingsvergunning voor de Gerarduskerk is aangehouden. Het is onduidelijk voor welke mogelijkheden wordt gekozen. Het is voor ons geen enkel probleem dat de latere inbouw wordt verwijderd. Er is echter sprake van dat de aannemer meer aan het slopen is. Wij gaan kijken en doen zo nodig aangifte. Er moet gehandhaafd worden.